VvE – Vereniging van Eigenaren

De VvE, wonen vorstelijk geregeld.

Zoals elk appartementencomplex kent ook de Julia Staete een VvE. Deze bestaat uit de eigenaren van de 28 appartementen. Eén van de appartementen wordt verhuurd door woningbouwvereniging Woonwaard die op daardoor bij de VvE Julia Staete betrokken is. De bewoners van de Julia Staete zijn actief en betrokken. Dat weerspiegelt zich in het bestuur van de VvE.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een bestuursvoorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen bestuurslid (zonder stemrecht).
De bestuursvoorzitter is ook voorzitter van de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur laat zich leiden door de reglementen en de wettelijke bepalingen die er gelden voor VvE’s en zet zich actief in voor goed geregeld en prettig wonen.

Het financieel beheer

De penningmeester verzorgt de financiële administratie, stelt de begroting en het jaarplan en het exploitatieoverzicht op. De financiële administratie wordt gecontroleerd door een accountantsbedrijf. Deze zorgt voor de jaarrekening, de jaarlijkse accountantscontrole en staat het bestuur bij met raad en daad. Dit wordt uitgevoerd door het bedrijf de Hooge Waerder.

Verzekeringen

Zoals wettelijk verplicht heeft de VvE een opstalverzekering voor het gebouw. Daarbij is ook het eigenaarsbelang verzekerd (dit omvat woningverbeteringen aan bijvoorbeeld keuken of badkamer) Eventuele schadeafwikkeling wordt door het bestuur uitgevoerd. Verder is er onder meer de bestuursaansprakelijkheid verzekerd en is er een bestuurlijke rechtsbijstandverzekering.

Administratie

De wettelijk vereiste stukken (Akte van Splitsing, de jaarrekening en het huishoudelijk reglement) zijn natuurlijk aanwezig. Het bestuur houdt actief een Meer Jaren OnderhoudsPlan bij. Deze en andere stukken zijn te vinden op de VvE website. Op deze website kunnen ook storingen en klachten worden gemeld en op de site is ook de plaats voor onderlinge (digitale) communicatie.

Eigenarenbijdrage

De relatief lage servicekosten worden jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Hierbij wordt ook toekomstgericht rekening gehouden met de kosten van het onderhoud, zoals deze uit het MeerJarenOnderhoudsPlan voortvloeien.
Een collectief All-in CV onderhoudscontract is bij de eigenarenbijdrage inbegrepen.

Onderhoud

De VvE draagt zorg voor goed onderhoud. De inspanningen zijn niet alleen gericht op behoud van het gebouw, er wordt ook gestreefd naar verbetering. Daarbij zijn kwaliteit en kosteneffectiviteit belangrijke kernwaarden.
Recente grotere projecten:

  • Vernieuwing van de postkasten met videofoon.
  • Vervanging van de slagbomen.
  • Rondom schilderen van het gebouw.
  • Herinrichten van de centrale hal.
  • Aanleg van een zonneterras.

Onderhoud van de algemene tuin en schoonmaken van de algemene ruimten wordt door “onze” vaste bedrijven uitgevoerd.

Commissies

De VvE kent verschillende commissies:

  • De kascommissie, die wettelijk verplicht is en jaarlijks de jaarrekening controleert.
  • De halcommissie, welke zorg draagt voor inrichting van de hal.
  • De technische- en tuincommissie, voor het uitvoeren van kleine klusje en het adviseren van het bestuur met betrekking tot het onderhoud van het gebouw, de binnentuin en de algemene gedeeltes van de buitentuinen.
  • IT commissie, deze is verantwoordelijk voor deze website en de VvE-communicatiewebsite.

Wonen

De VvE vindt plezierig wonen met aandacht voor elkaar een belangrijke kernwaarde. Er wordt jaarlijks een barbecue georganiseerd en het Nieuwjaar wordt ingeluid met een nieuwjaarsborrel. Nieuwe bewoners worden ontvangen met een bloemetje en er is aandacht voor speciale gelegenheden. Ook wordt er in bepaalde gevallen gekeken of collectieve aanschaf of vervanging mogelijk is. Dit is vorig jaar met de CV ketels gebeurt, wat een aardig financieel voordeel opleverde voor de deelnemende eigenaren.

De VvE houdt zich bij deze activiteiten zoveel mogelijk aan zijn taakstelling. De kosten worden niet uit de algemene middelen betaald, maar opgebracht door de deelnemende bewoners.

Nog vragen over de VvE Julia Staete? Mail naar: info@juliastaete-alkmaar.nl

Julia Staete

Vorstelijk wonen in het hart van het Emmakwartier, op 5 minuten lopen van de gezellige Alkmaarse binnenstad.