Privacy verklaring

De website JuliaStaete-alkmaar.nl volgt zijn bezoekers niet. De bezoeken worden wel bijgehouden door de hosting provider. Dit uitsluitend om de gebruikelijk statistieken over de bezoekersaantallen te genereren. In het geval u uw e-mailadres invult bij het reactieformulier wordt dit alleen gebruikt om te kunnen reageren. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Disclaimer – Vrijwaring

De site juliastaete-alkmaar.nl is met grote zorgvuldigheid samengesteld door de leden van de IT-commissie van de VvE Julia Staete. Wij kunnen juistheid en actualiteit van de gegevens, ondanks de betrachte zorgvuldigheid, echter niet garanderen. VvE Julia Staete aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade dan ook, die kan voortvloeien uit het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De beschrijving van het complex, de bewoners en de omringende omgeving is een persoonlijke mening van de schrijvers. VvE Julia Staete kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de teksten en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende beschrijvingen.

VvE Julia Staete staat er niet voor in dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle aangeboden gegevens zijn in uitsluitend informatief bedoeld en er wordt geen im- of expliciete garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins geboden. Rechten kunnen uitsluitend ontleend worden aan de wettelijke documenten, n.l. het Burgerlijk Wetboek, de Akte van Splitsing en het splitsingsreglement (in dit geval het Modelreglement van 1992) en de bijbehorende splitsingstekeningen.

VvE Julia Staete garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt met enige regelmaat geactualiseerd. VvE Julia Staete behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aangeboden links naar andere websites

Op de website worden meerder links naar ander websites aangeboden. Deze dienen uitsluitend een informatief doel. VvE Julia Staete kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de op de betreffende site geplaatste informatie en/of aangeboden diensten. De selectie is zorgvuldig samengesteld, maar kan door zijn aard niet compleet zijn. Dit wordt dan ook niet gegarandeerd. Wilt u uw link vermeld hebben, meldt dit a.u.b. via het algemene emailadres: info@juliastaete-alkmaar.nl

Naast genoemde selectie informatieve links worden er links aangeboden ter ondersteuning van het linkpartner-programma. Deze dienen uitsluitend om de zoekmachine-vriendelijkheid van de site te optimaliseren.

Alle rechten voor de inhoud van deze site is voorbehouden aan de VvE Julia Staete. Verwijzing naar de inhoud mag alleen geschieden met uitdrukkelijk bronvermelding.

Julia Staete

Vorstelijk wonen in het hart van het Emmakwartier, op 5 minuten lopen van de gezellige Alkmaarse binnenstad.